Corona- informatie

 

Corona protocol BV Klipperstars

seizoen 2020-2021

 

Laatste update 18 november 2020

 

De boodschap is helder: na 2 weken van extra maatregelen mag het vanaf donderdag 19 november weer iets soepeler. De gedeeltelijke lockdown blijft van kracht. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. De basisregels passen we toe en we proberen met elkaar door deze lastige periode heen te komen.

Voor Klipperstars betekent dit concreet dat er de komende  weken nog steeds niet in competitieverband mag worden gespeeld.

Om alles in goede banen te leiden is het Coronaprotocol BV Klipperstars opgesteld.

Het Coronaprotocol BV Klipperstars heeft betrekking op de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van Klipperstars plaatsvinden. Gebruik van sporthal De Klipper en trainingen.

Het protocol is een aanvulling op het Protocol basketbalcompetities welke is uitgegeven door de Nederlandse Basketbalbond. www.basketball.nl/coronavirus (meest recente update altijd op de site van de NBB) Het protocol basketbal competities blijft derhalve onverminderd van kracht.

Klipperstars en sportfondsen spelen een belangrijke rol in het faciliteren van de randvoorwaarden waar leden en bezoekers  zich aan dienen te houden.

Basisregels

 • Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.

Naast bovenstaande basisregels gelden de navolgende aanwijzingen

 • Is bij jou een test afgenomen en ben je in afwachting van een testuitslag dan neem je op geen enkele wijze deel aan basketbalactiviteiten.

Sporthal

Sportfondsen Nieuw-Lekkerland b.v. heeft maatregelen getroffen en heeft in het sportcomplex routering aangebracht. Door het volgen van deze routering wordt beoogd dat stromen van mensen die samenkomen worden gescheiden.

Tevens zijn de volgende huisregels van kracht welke gelden in alle vertrekken van het sportcomplex.

 • Bij binnenkomst van “De Klipper” desinfecteren van de handen bij de dispensers in de hal. (Hoofdingang en of zijingang).
 • Mondkapje is voor iedereen, ook medewerkers, verplicht in de sporthal met uitzondering van de tijd dat iemand daadwerkelijk aan het trainen is. (op het veld staat)
 • Men dient zich te houden aan de met markeringen aangegeven looproutes
 • Houdt anderhalve meter afstand tot het personeel en andere volwassen (>17 jaar) aanwezigen. 
 • Kleedkamers zijn gesloten.

Publiek. 

Is niet toegestaan!

Trainingen

Basisregels

 • Kom in trainingskleding naar de sporthal
 • Kleedruimten en douches zijn niet beschikbaar
 • Bij aankomst op het speelveld desinfecteren spelers en (assistent)trainers hun handen
 • Na de training desinfecteren van gebruikte materialen.
 • Na de training verlaat men de zaal en wordt men gezien als bezoeker.
 • Publiek is helaas niet welkom
 • Max. 30 personen per (zaal) ruimte. (geld voor <17 jaar)
 • Jeugd <18 mag gewoon de trainingen volgen zoals gewend
 • Vanaf 18 jaar volgen de trainingen in groepjes van max 4 personen met strikte regels

 

Regels trainingen vanaf 18 jaar

 • Verdeeld in groepjes van max. 4 personen;
 • Binnen de groep van maximaal 4 personen dient men anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van elkaar;
 • groepjes blijven gedurende de training als eén groep herkenbaar bij elkaar; (geen wissels)
 • voor binnen geld dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen zijn, inclusief trainer/begeleider;
 • jeugd en jongeren in de leeftijdscategorie tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal 30 personen;
 • wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden automatisch de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen;
 • de trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van vier personen, wel bij het totale aantal van dertig personen.
 • Met in achtneming van de zaalindeling zoals weergegeven in figuur 1 (zie onderstaande tekening) kunnen maximaal 4 groepje van max 4 personen gelijktijdig trainen.

 

Veldindeling bij trainingen:

Het veld word in 4 vlakken verdeeld naar het in figuur 1 weergegeven voorbeeld: Groepjes van max 4 personen blijven gedurende de training op het eigen deel van het speelveld. 

                           

 

                             

 Figuur 1.Figuur 1

 

Het naleven van het protocol verantwoord sporten, het protocol basketbal competities en het coronaprotocol BV Klipperstars is een verantwoordelijke.

Het niet naleven van de huisregels in het sportcomplex “De Klipper”, welke zijn opgesteld op basis van de door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid noodverordening, kan leiden tot het treffen van vergaande maatregelen door de veiligheidsregio ZHZ. Met als uiterste sanctie het sluiten van het sportcomplex. Het is in ieders belang om dit te voorkomen!

Met het opstellen van het coronaprotocol BV Klipperstars beoogde het bestuur randvoorwaarden te hebben gesteld om op een veilige wijze te kunnen sporten en van sportactiviteiten te bezoeken.