40e ledenvergadering 5 maart 2019

40e ledenvergadering               5 maart 2019

Graag willen we jullie uitnodigen voor de 40e ledenvergadering van Basketball Vereniging Klipperstars.
40 jaar basketball in Nieuw Lekkerland, daar mogen wij met zijn allen trots op zijn. Tijdens deze 40e ledenvergadering zal er uiteraard aandacht aan worden besteed.
Tijdens deze ledenvergadering zullen de diverse actieve commissies, verslag uitbrengen wat ze het afgelopen jaar voor Klipperstars hebben gedaan. Een reden om bij deze ledenvergadering aanwezig te zijn en te zien/horen wat er allemaal binnen onze vereniging gebeurt.