Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief BV Klipperstars                                                                                               

                                                                                                                                      

Nieuw-Lekkerland, zaterdag 24 oktober 2020

 

Beste leden, Ouder(s), Verzorger(s), relatie van BV Klipperstars,

Daar zit ik dan als kersverse voorzitter van basketbalvereniging Klipperstars. De competitie is stilgelegd. Sportbeoefening in het algemeen is van overheidswegen aan banden gelegd. En hoe de toekomst er op sportief vlak uitziet is nog alles behalve duidelijk. Onzekere tijden alom. De vereniging draait niet zoals we dat zouden willen. En de zaterdagen zullen we momenteel op een andere manier moeten invullen. Het geeft mij de ruimte om deze nieuwsbrief te schrijven. Even geen basketbal op het veld maar wel achter de laptop.

Op 1 september jl. nam ik de voorzittershamer over van Eric den Boef. Na 26 jaar in het bestuur - waarvan 21 jaar als voorzitter- nam hij afscheid. Een indrukwekkende periode van inzet sluit hij daar mee af. Eric liet een mooie erfenis achter. Namelijk, een stabiele vereniging met enthousiaste leden. We hebben als bestuur Eric benoemd tot ‘Lid van verdienste’ en namens de NBB mocht ik Eric de ´verenigingsspeld´ uitreiken als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet.

Even voorstellen

Mijn naam is Jan-Peter de Vreede. Binnen de vereniging ook wel bekend als “Peace”. Ik ben getrouwd met Saskia en samen hebben we vier kinderen. Saskia en ik hebben elkaar lang geleden leren kennen bij Klipperstars. De jaren die volgden deelden we onze levens en maakte Klipperstars daar een wezenlijk onderdeel van uit. Niet verwonderlijk dat ons kroost de gang naar de club met de paplepel kreeg ingegoten. 3 van de 4 kinderen zijn inmiddels basketballend actief. De 4e is trouwe supporter. Sinds mijn 14e ben ik lid en sinds mijn 17e stond ik als trainer of coach op het veld. Daarnaast was ik al enige jaren in verschillende rollen actief binnen het bestuur. En nu dus begonnen aan een nieuw hoofdstuk als voorzitter.

Trots

Ondanks dat alles anders loopt dan gewenst, zit hier toch een trotse voorzitter. Toen eerder dit jaar het sporten werd verboden betekende dat een abrupt einde van de competitie. Al snel bleek dat het afmaken van het seizoen niet kon worden gerealiseerd. Toen er in april weer ruimte ontstond om te sporten in de buitenruimte, toonde Klipperstrars zich wendbaar en flexibel. In rap tempo werden alternatieven bedacht om weer te kunnen basketballen. Met inachtneming van de toen geldende regels, pasten de trainers zich snel aan. Zo konden we onze jeugdleden op verantwoorde wijze een buitentraining aanbieden. Het bracht ook nieuwe inzichten met zich mee. 3x3 basketbal ontwikkelt zich snel en wordt met de dag meer populair. Ik verwacht dan ook dat het niet lang duurt voordat Klipperstars meebeweegt in deze ontwikkeling.  Onze vrouwen U18 waren daarom ook al ingeschreven voor de pilot competitie 3x3. Helaas ontvingen we kort geleden het bericht dat vanwege alle coronamaatregelen deze pilot is uitgesteld naar volgend speelseizoen.

 

Klipper Sterren (Klipperstars)

‘Een Klipper’ is een zeilschip met scherpe boeg die hoge snelheden kan halen (aldus wikipedia). De ‘sterren’ zie ik als de bemanning van het zeilschip. In onze verenigingsnaam Klipperstars zijn deze twee aan elkaar gekoppeld. En dat is niet voor niets. Bemanning en schip kunnen niet zonder elkaar. Om de juiste koers te varen (met de wind in onze rug) is visie nodig. En is er tevens bemanning nodig om bij te kunnen sturen wanneer het schip uit koers dreigt te raken. Er moet onderhoud gepleegd worden en soms alle zeilen worden bijgezet om vooruit te kunnen. We willen tenslotte blijven varen. Deze bemanning vormen we met elkaar. Verenigd met als doel om te kunnen basketballen. De liefde voor het spelletje dat delen we met elkaar. Ieder lid van de bemanning, groot of klein, jong of oud heeft een rol en is van betekenis. Pak je rol en voer hem zo goed mogelijk uit. Des te beter de taken worden uitgevoerd des te meer kans dat we de havens kunnen aandoen die we op onze horizon zien.

 

 

Missie en visie

Als nieuwe voorzitter wil ik graag samen met jullie verder bouwen aan een toekomstbestendige vereniging. Een scherpe missie en visie zijn onmisbaar voor het positioneren van onze vereniging. Het biedt houvast bij het ontplooien van activiteiten. Het is ons kompas waarop we varen. Klipperstars staat voor: sportief, gezellig, ambitieus en ondernemend (missie) en met deze kernwaarden willen we komende jaren doorgroeien naar ‘een gepassioneerde sportclub met maatschappelijke impact’ (visie).

 

Een gepassioneerde sportclub met maatschappelijke impact? Je zult je wellicht afvragen wat je daar bij moet voorstellen. Als bestuur hebben we een beeld van:

 • een sportclub die stevig geworteld is in de woonkern Nieuw-Lekkerland;
 • drijvend op de enthousiaste inzet van onze leden;
 • die op sportief vlak ambitieus is om met selectieteams op minimaal 1e klasse (A-klasse) niveau te presteren;
 • waar de niet selectieteams op een ontspannen wijze en op eigen niveau hun sport kunnen beoefenen;
 • een vereniging waar mensen die in het dagelijks leven afstand tot sport ervaren zich thuis voelen en een plaats hebben;
 • een vereniging die in verbinding staat met de basisscholen;
 • een vereniging die activiteiten ontplooit waarbij de verbinding met anderen partijen in Nieuw-Lekkerland wordt gemaakt;

Kortom een vereniging waar je niet omheen kunt.

Het bestuur werkt momenteel aan een missie en visie document waarin deze lijnen verder zijn uitgewerkt. En dat laat zien op welke wijze wij de doelstellingen denken te bereiken.

 


Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit enthousiaste leden die met nieuwe energie uitvoering geven aan het sponsorplan. Eerste resultaten zijn al geboekt. Ballen en shirtsponsors hebben zich (op)nieuw aan Klipperstars verbonden. Toch is het een moeilijke tijd voor een sponsorcommissie. In de huidige tijd verkeren veel bedrijven in zwaar weer. En op zo’n moment is het lastig om te praten over sponsoring. Er zijn gelukkig ook bedrijven die in deze tijd ook de vereniging blijven steunen omdat ze waarderen wat Klipperstars zoal doet. Ik verwijs graag (en met klem) naar bijgevoegde brief van de sponsorcommissie. En roep jouw op om met ons mee te denken/doen en suggesties aan te reiken.

 

Ledenvergadering

Om begrijpelijke redenen is de ledenvergadering eerder dit jaar geannuleerd. Echter dat wil zeggen dat het bestuur over het jaar 2019 nog geen decharge is verleend. Hierdoor is het ook niet mogelijk geweest om een contributieverhoging in stemming te brengen en derhalve is deze verhoging niet doorgevoerd. Zoals u hebt kunnen lezen is dit echter wel noodzakelijk om het huishoudboekje van de club op termijn weer op orde te krijgen.

De ledenvergadering staat gepland voor woensdag 11 november en zal digitaal plaatsvinden via MS Teams. U ontvangt hiervoor een afzonderlijke uitnodiging met een vergaderlink.

 

 

 

Trainingen Covid-19

Binnensporten is onder voorwaarden toegestaan. Het kabinet heeft ruimte gelaten om binnen de eigen vereniging te blijven sporten. De jeugdteams <18 jaar kunnen hun trainingen blijven houden zoals ze gewend waren. Voor de leden van 18 jaar en ouder zijn er aangepaste richtlijnen.

 • leden trainen in groepjes van max 4 personen;
 • blijven gedurende de training als groep bij elkaar;
 • houden 1,5 meter afstand ten opzicht van elkaar;
 • kleedruimtes en douches blijven gesloten.

In de getoonde afbeelding staat weergegeven hoe de zaal wordt opgebouwd zodat de groepjes afzonderlijk van elkaar onder begeleiding kunnen trainen. Naar aanleiding van de nieuwe noodverordening welke sinds 14 oktober van kracht is hebben wij ons protocol weer aangepast. Deze kun je vinden op www.klipperstars.nl/verenigingsinformatie/corona-informatie/

Uit de eerste trainingen in deze opstelling is het beeld ontstaan dat wij op deze wijze op verantwoorde wijze trainingen kunnen blijven aanbieden. Daarnaast blijft het natuurlijk voor ieder lid de eigen verantwoordelijkheid om toe te zien op het houden van voldoende afstand.

 

Groet

Een flinke nieuwsbrief met berichten die er toe doen. Er zijn nog veel meer onderwerpen om over te schrijven maar dat is voor later. Voor nu wens ik iedereen het allerbeste. Blijf gezond en hou je aan de regels van de club en van de accommodatie waar we gebruik van maken.

 

Met sportieve groet,

 

Jan-Peter de Vreede

Voorzitter BV Klipperstars

voorzitter@klipperstars.nl