40e ledenvergadering 5 maart 2019

40e ledenvergadering 5 maart 2019

Afgelopen dinsdag is onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Dit jaar een bijzondere, onze 40e! 

De opkomst was wederom matig, met een opkomst van 18 personen.

Welke wij willen bedanken voor hun komst!

De leden en ouders van leden werden verwelkomt met koffie en gebak.

Ook werden onze leden Jacco en Arjen in het zonnetje gezet, zij zijn reeds 40 jaar lid. Beiden kregen een bos bloemen overhandigd van voorzitter Eric den Boef.

En werd er afscheid genomen van Ruben als voorzitter van de Technische Commissie, nogmaals bedankt voor de inzet.

Al met al een goede vergadering.