Buitentrainen

Buitentrainen

Beste leden en of ouder(s)/verzorgers,

 

Afgelopen weken zijn wij als Klipperstars geconfronteerd met de ingevoerde Coronavirus maatregelen. Ons seizoen stopte abrupt en alle binnensportactiviteiten moesten op last van de overheid worden gestaakt. 

 

Buitentraining:

Inmiddels zijn de maatregelen enigszins versoepeld en is sporten in de buitenlucht (onder voorwaarden) weer toegestaan. 

Daar wij in Nieuw-Lekkerland niet beschikken over buitenvelden om basketball te beoefenen hebben wij als bestuur gekeken naar alternatieven om dit buitensporten toch te faciliteren. Daarbij hebben we ons eigen trainingskader betrokken omdat uiteindelijk de trainers de buitenactiviteit dienen te begeleiden. 

 

Teams:

Op dit moment hebben de trainers van:

U12-1, U12-2, Jongens U16, U18-2, U22 en Dames 1 aangegeven deze buitenactiviteiten aan te willen bieden. Let op. dit betreffen de teams van het seizoen 2019-2020.

 

Trainingsopzet: U14, U16, U18-2, U22 en dames 1.

De buitentrainingen zijn anders van opzet omdat in de leeftijdscategorie vanaf 13 jaar moet worden voldaan aan 1,5 meter afstand. Zowel afstand tot de trainers als ook onderlinge afstand. Dat vraagt dus om maatwerk en veelal individuele oefeningen. Al met al zal dat voor iedereen wennen zijn.

 

Trainingsopzet U12 (t/m 12 jaar).

Voor de U12 categorie (tot en met 12 jaar) gelden andere voorwaarden. Trainers dienen wel 1,5 meter afstand te behouden tot de kinderen maar kinderen in deze leeftijdscategorie mogen wel onderling contact hebben waardoor partijvormen kunnen worden toegepast.

 

Dag, tijdstip, en locatie:

We mogen voor onze buitentrainingen tijdelijk gebruik maken van het oude terrein van Jan Kees Boer aan de Ambachtsweg. (Achter autoservice Lekkerland). Het terrein is voorzien van asfalt en we hebben op die locatie 2 baskets tot onze beschikking. Kinderen worden geadviseerd waar mogelijk zelf hun bal mee te nemen en gedurende de training deze alleen zelf te gebruiken. Alle materialen die door de vereniging worden gefaciliteerd worden direct na de training gedesinfecteerd. 

 

Teams en tijden:

Maandag

X14- van 18.45 - 19.45 uur

Dames 1 van 20.00 tot 21.00 uur

 

Woensdag

U12-1 en U12-2 van 18:00 uur tot 18:45 uur  (deze twee teams trainen apart en zullen het gebruik van baskets op toerbeurt onderling afstemmen).

U16 van 19:00 uur tot 19:45 uur

U18-2 en U22 van 20:00 tot 21:00 uur. (deze twee teams trainen apart en zullen het gebruik van baskets op toerbeurt onderling afstemmen).

 

We hebben bewust 15 minuten tussen twee trainingen gehouden zodat we onnodig contact tussen leeftijdsgroepen/teams proberen te voorkomen. Het is dan ook niet toegestaan om na de training op de locatie te blijven. De trainers zullen hier uiteraard ook op toezien.

 

Richtlijnen en adviezen:

Als vereniging houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid en de opgestelde sportprotocollen van het NOC/NSF.

In de bijlage treft u een poster speciaal gemaakt voor ouders/verzorgers die is uitgegeven door de Nederlandse Basketbal Bond en het NOC/NSF.

 

Belangrijk:

Op de trainingslocatie is desinfectiemiddel aanwezig waarmee na iedere training materialen kunnen worden ontsmet. Tevens is er handgel beschikbaar voor de leden/trainers. Vanwege de relatief hoge kosten van deze middelen vragen wij een ieder op verantwoorde wijze hier gebruik van te maken.

 

Indien adviezen, protocollen of maatregelen worden aangepast zullen we u daarover nader informeren.

 

Wij realiseren ons dat we een stevige inspanning vragen van de trainers om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij waarderen hun inzet om ondanks alles toch basketbal aan te kunnen bieden aan de leden. Dat verdient een groot compliment.

 

Mocht u vragen hebben over een training richt u zich dan in eerste aanleg tot de trainer. Voor andere vragen kunt u terecht bij het bestuur via secretariaat@klipperstars.nl.

 

Er vanuit gaande dat wij u voldoende hebben geïnformeerd,

 

Met sportieve groet,

 

Het bestuur van BV Klipperstars

#WeWinnenVeelMetSport